1395/12/14

آزمون تستی درس 11 فارسی پنجم دبستان | نقش خردمندان

فارسی و نگارش پنجم دبستان بهمن
شامل مباحث: درس 11: نقشِ خردمندان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 اسفند 95
  

کدام گزینه در جای خالی جمله‌ی ”چهل سال از حمله‌ی ..................... مغول به ایران گذشته بود.“ مناسب نیست؟

روش های جذب غذا در تک یاخته ای ها
توسط مریم حسینی در 22 مرداد
رابطه بین دمای نقطه جوش و نیروی مولکولی
توسط ریحانه پایکاری در 22 مرداد
توضیح ساده یون دوقطبی
توسط ریحانه پایکاری در 22 مرداد
مسلط شدن بر احجام افلاطونی
توسط پویا آصفی در 22 مرداد