1398/6/2

سوالات تستی آمادگی کنکور و آزمون‌های آزمایشی در مباحث دنباله و مجموعه

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آبان
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله
درس 1: مجموعه‌های متناهی و نامتناهی
درس 2: متمم یک مجموعه
درس 3: الگو و دنباله
درس 4: دنباله‌های حسابی و هندسی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 2 شهریور 98
  

با شرط $ A \cap B = A $، کدام یک از روابط زیر نادرست است؟