1396/10/26

آزمون تستی آمادگی نوبت اول، پیشرفت تحصیلی و بنیه علمی علوم تجربی نهم | فصل 1 تا 7

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی
فصل 2: رفتار اتم‌ها با یکدیگر
فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فصل 4: حرکت چیست؟
فصل 5: نیرو
فصل 6: زمین ساخت ورقه‌ای
فصل 7: آثاری از گذشته زمین
  تعداد سوالات: 55
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد گاز اوزون صحیح است؟

* شکل دیگری از کنار هم قرار گرفتن اتم‌های اکسیژن است.

* مولکولی سه اتمی است.

* در هر ارتفاعی از سطح زمین پرتوهای فرابنفش را جذب و از ایجاد آلودگی جلوگیری می‌کند.

* همان گاز اکسیژن متراکم شده است.