1397/9/6

تست کنکور سراسری فارسی (3) دوازدهم | درس 9: کویر

فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 9: کویر
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

معنی واژه‌های «تلقّی، پرنیان، ایل، مباهات» به‌ترتیب، کدام است؟