1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 6 زیست شناسی دهم | گفتار اول: ویژگی های یاخته گیاهی (سری A)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اسفند
شامل مباحث:
فصل 6: از یاخته تا گیاه
گفتار 1: ویژگی‌های یاختۀ گیاهی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 23 شهریور 97
  

چند مورد از عبارات زیر از وظایف دیواره‌ی یاخته گیاهی نیست؟

الف) حفظ شکل یاخته ها و استحکام آن
ب) جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا
ج) واپایش تبادل مواد بین یاخته‌ها
د) ساخت رشته های سلولزی