1398/9/14

سؤالات چهار گزینه ای فصل 4 علوم تجربی هشتم | تنظیم عصبی

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 4: تنظیم عصبی
  تعداد سوالات: 13
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/9/14
  

کدام عمل زیر فعالیت انعکاسی محسوب نمی شود؟