1395/8/29

آزمون تستی درس 4 هدیه‌های آسمانی ششم دبستان | باغ سری

هدیه های آسمانی ششم دبستان آبان
شامل مباحث: درس 4: باغ سرّی
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 29 آبان 95
  

خداوند در آیۀ 104 سورۀ آل عمران کسانی را که امر به معروف و نهی از منکر می کنند، چگونه توصیف می کند؟