1395/8/29

آزمون تستی درس چهارم هدیه‌های آسمانی ششم دبستان | باغ سری

شامل مباحث

درس چهارم: باغ سری

تعداد سوالات

8

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 160 تومان