1395/9/4

آزمون تستی فصل پنجم مطالعات اجتماعی ششم دبستان | پیشرفت علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی

مطالعات اجتماعی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 5: پیشرفت علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

زکریای رازی در سال 251 هجری متولّد شد و در سال 313 هجری وفات یافت. این دانشمند بزرگ در چه قرنی می‌زیسته است؟