1399/1/10

آزمون تستی فصل 5 و 6 فارسی (1) دهم دبیرستان نمونه دولتی امام جعفر صادق

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 5: ادبیات انقلاب اسلامی
فصل 6: ادبیات حماسی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1399/1/10
  

معانی لغات: دلق، غضب، حاذق، زبون در کدام گزینه به‌ترتیب صحیح می‌باشد؟