1395/7/26

آزمون تستی درس 3 هدیه‌های آسمان پنجم دبستان | بانویی که یک سوره‌ی قرآن به نام اوست

هدیه های آسمانی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 3: بانویی که یک سوره‌ی قرآن به نام اوست
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حضرت مريم (س) مادر كدام پيامبر است؟

در پرتاب یک تاس احتمال اینکه ۶ نیاید چقدر است؟
توسط امیرعباس دشتی در 17 خرداد
نقش پرزهای روده کوچک چیست؟
توسط فاطمه فریدنیا در 17 خرداد
ارتباط معنایی بین واژگان
توسط GHAZAL ZK در 17 خرداد
نابرابری اعداد توان دار
توسط سورنا متین پور در 17 خرداد