1399/12/18

آزمون فارسی پایه هشتم | فصل 4: نام ها و یادها (درس 9 تا 11)

فارسی هشتم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث:
فصل 4: نام‌ها و یادها
درس 9: نوجوان باهوش، آشپز زادۀ وزیر، گریۀ امیر
درس 10: قلم سحر آمیز، دو نامه
درس 11: پرچم داران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 18 اسفند 99
  

نقش واژهٔ «تشنه» در کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟