1395/10/16

آزمون تستی درس 10 فارسی ششم دبستان | عطّار و جلال الدّین محمّد

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 10: عطّار و جلال الدّین محمّد
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

موارد نوشته شده مقابل کدام بیت صحیح نمی‌باشد؟