1395/10/16

آزمون تستی درس 10 فارسی ششم دبستان | عطّار و جلال الدّین محمّد

فارسی و نگارش ششم دبستان بهمن
شامل مباحث: درس 10: عطّار و جلال الدّین محمّد
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام عبارت نشانۀ فروتنی و تواضع است؟