1395/10/16

آزمون تستی درس 10 فارسی ششم دبستان | عطّار و جلال الدّین محمّد

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 10: عطّار و جلال الدّین محمّد
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در مورد بیت زیر کدام گزینه درست است؟

          «گه درختش نام شد، گاه آفتاب *** گاه بحرش نام شد، گاهی سحاب»