1397/9/22

آزمون آزمایشی پیشرفت تحصیلی پایه نهم |‌ درس 1 تا 7

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
درس اول: سوره شوری و زخرف
درس دوم: سوره دخان و جاثیه
درس سوم: سوره احقاف و محمد
درس چهارم:سوره فتح و حجرات
درس پنجم: سوره ذاریات و قمر
درس ششم: سوره الرحمن و واقعه
درس هفتم: سوره حدید و حشر
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام یک از گزینه‌های زیر معنی کلمات قرآنی نادرست است؟