1397/9/22

آزمون آزمایشی پیشرفت تحصیلی پایه نهم |‌ درس 1 تا 7

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
درس 1: سوره شوری و زُخرف، کتاب بی‌مانند
درس 2: سوره دخان و جاثیه، محمد رسول الله
درس 3: سوره احقاف و محمد، بهداشت روانی در قرآن (1)
درس 4: سوره فتح و حجرات، بهداشت روانی در قرآن (2)
درس 5: سوره ذاریات و سوره قمر، انبساط و گسترش جهان
درس 6: سوره الرحمن و واقعه، تلخ و شیرین
درس 7: سوره حدید و حشر، پیرمرد شامی و امام سجاد
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام یک از گزینه‌های زیر معنی کلمات قرآنی نادرست است؟