1395/12/22

آزمون تستی درس 10 علوم تجربی ششم دبستان | خیلی کوچک، خیلی بزرگ

شامل مباحث

درس دهم: خیلی کوچک، خیلی بزرگ

تعداد سوالات

20

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 400 تومان