1395/12/22

آزمون تستی درس 10 علوم تجربی ششم دبستان | خیلی کوچک، خیلی بزرگ

علوم تجربی ششم دبستان
شامل مباحث: درس 10: خیلی کوچک، خیلی بزرگ
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در ابتدای کار با میکروسکوپ بهتر است عدسی شیئی با ................... بالای صفحه میکروسکوپ قرار داشته باشد؟