1395/12/22

آزمون تستی درس 10 علوم تجربی ششم دبستان | خیلی کوچک، خیلی بزرگ

علوم تجربی ششم دبستان
شامل مباحث: درس 10: خیلی کوچک، خیلی بزرگ
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مخمر در کدام  گروه از مجودات زنده قرار دارد و روش تولید  مثل  آن کدام است؟

مواد اولیه ساخت سیمان، بتن و ... چیست؟
توسط BTS ARMY JIMIN Gh در 16 خرداد
اندازه اضلاع دو لوزی متشابه
توسط Setareh Derakhshan در 16 خرداد
پاسخ سوال: ?How Old are you
توسط AmirAli Dejkam در 16 خرداد
آیا ژن ها بخشی از ملکول DNA هستند؟
توسط XAyliNX ysn در 16 خرداد