{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1400/08/15

آزمون مجازی زیست شناسی یازدهم | فصل 2 (گفتار 2: حواس ویژه)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) آبان
شامل مباحث: گفتار 2: حواس ویژه
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی زیست شناسی یازدهم | فصل 2 (گفتار 2: حواس ویژه)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 15 آبان 1400
  

کدام عبارت صحیح می‌باشد؟