1397/6/21

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 3 زیست شناسی دهم | گفتار اول: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (سری B)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 3: تبادلات گازی
گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل نمی‌کند؟

- در ساختار بافتی دیواره نای در انسان ..............