1395/9/6

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 3 زیست شناسی دهم | گفتار اول: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (سری A)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 3: تبادلات گازی
گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه نادرست است؟

«بخش هادی دستگاه تنفس انسان، نمی‌تواند .............. »