1398/3/14

آزمون تستی دوره فصل اول تاریخ (2) یازدهم انسانی | تاریخ شناسی

تاریخ (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: فصل 1: تاریخ شناسی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام یک از گزینه های زیر از انواع تاریخ نگاری نیست؟