1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 6 زیست شناسی دهم | گفتار اول: ویژگی های یاخته گیاهی (سری B)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 6: از یاخته تا گیاه
گفتار 1: ویژگی‌های یاختۀ گیاهی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد از عبارات زیر از وظایف دیواره‌ی یاخته گیاهی نیست؟

الف) حفظ شکل یاخته ها و استحکام آن
ب) جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا
ج) واپایش تبادل مواد بین یاخته‌ها
د) ساخت رشته های سلولزی