1398/8/22

آزمون تستی فارسی کلاس سوم دبستان | درس 12: ایران عزیز

فارسی سوم دبستان اسفند
شامل مباحث: درس 12: ایران عزیز
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 22 آبان 98
  

 در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

«ایران سرزمین مردمان پاک و شجاع است که همه به تمام نعمت هایش چشم تمع دوخته اند.

ما باید همیشه هوشیار باشیم و برای حفض آن از ختر و یا مشکل نهراسیم.»