1395/6/30

آزمون تستی فصل 3 علوم تجربی نهم | به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با دانستن اين كه كربن عنصري 4 ظرفيتي است، در هيدرو كربن حلقوي شكل زير، چند اتم هيدروژن شركت دارند؟