1395/6/30

آزمون تستی فصل 3 علوم تجربی نهم | به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر درون يك ظرف دربسته 100 مولكول اتن $ (C_2 H_4 ) $ باشد و در اثر فشار و حرارت به يك پليمر تبديل شوند كدام گزينه فرمول شيميايي اين پليمر مي باشد؟