1397/12/2

تست آمادگی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی: پیام های آسمان نهم | درس 1 تا 8

پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
درس 1: تو را چگونه بشناسم؟
درس 2: در پناه ایمان
درس 3: راهنمایان الهی
درس 4: خورشید پنهان
درس 5: رهبری در عصر غیبت
درس 6: وضو، غسل و تیمم
درس 7: احکام نماز
درس 8: همدلی و همراهی
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

وضو گرفتن با چه آبی صحیح نیست؟