1395/6/30

آزمون آنلاین درس 1 مطالعات اجتماعی نهم | گوی آبی زیبا

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: گوی آبی زیبا
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل