1395/8/26

آزمون تستی درس پنجم مطالعات اجتماعی پنجم دبستان | جمعیت ایران

مطالعات اجتماعی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 5: جمعیت ایران
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

جوانان یک کشور با کدام مورد می توانند به پیشرفت کشور کمک کنند؟

نقش پرزهای روده کوچک چیست؟
توسط فاطمه فریدنیا در 17 خرداد
ارتباط معنایی بین واژگان
توسط GHAZAL ZK در 17 خرداد
نابرابری اعداد توان دار
توسط سورنا متین پور در 17 خرداد
اسمز چیست؟
توسط سید حسین حسینی در 17 خرداد