{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تاریخ معاصر ایران 1399/12/14

امتحان آنلاین تاریخ معاصر ایران | درس 8

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی تاریخ معاصر ایران آذر
شامل مباحث: درس 8: رضاخان؛ تثبیت قدرت
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان آنلاین تاریخ معاصر ایران | درس 8
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 14 اسفند 1399
  

کدام اقدام انگلیس نشان دهنده این مورد است که رسیدن به هدف های مورد نظرش در ایران، تنها از طریق استقرار حکومت مستبد امکان پذیر بود؟

جواد میربلوکی