{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل 1400/08/8

آزمون مجازی تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل رشته مکانیک خودرو | پودمان 3 و 4 و 5

دوره دوم متوسطه- فنی یازدهم مکانیک خودرو (صنعت) تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل اردیبهشت
شامل مباحث:
پودمان 3: تعمیر مجموعه گاردان
پودمان 4: تعمیر دیفرانسیل خودروهای محرک عقب
پودمان 5: تعمیر پلوس
  تعداد سوالات: 26
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 26 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل رشته مکانیک خودرو | پودمان 3 و 4 و 5
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 8 آبان 1400
  

 اگر گشتاور مفید موتوری 140 نیوتون متر و دور موتور 300 دور بر دقیقه باشد نسبت تبدیل جعبه‌دنده در دنده یک 5/3 باشد گشتاور میل‌گاردان چند نیوتون متر خواهد بود؟