1398/3/22

سوالات تستی درس 5 عربی دهم تجربی و ریاضی | اَلدَّرْسُ الْخامِسُ: هذا خَلقُ اللّٰهِ

عربی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: درس 5: هذا خَلقُ اللّٰهِ
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/3/22