1397/12/3

تست آمادگی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی: علوم تجربی هشتم | فصل 1 تا 11

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: مخلوط و جداسازی مواد
فصل 2: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
فصل 3: از درون اتم چه خبر
فصل 4: تنظیم عصبی
فصل 5: حس و حرکت
فصل 6: تنظیم هورمونی
فصل 7: الفبای زیست فناوری
فصل 8: تولید مثل در جانداران
فصل 9: الکتریسیته
فصل 10: مغناطیس
فصل 11: کانی‌ها
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام نمودار ارتباط بین عناصر، کانی و سنگ را بهتر نشان می‌دهد؟

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد