1395/6/28

آزمون تستی درس دوم فارسی نهم | عجایب صُنعِ حق تعالی

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: عجایبِ صُنعِ حق تعالی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در ترکيب و واژه‌های «ميق و باران - قافل - ديبای هفت رنگ - مدحوش و متهير - غناعت - بستان معرفت» چند واژه، غلط املايی دارند؟