1395/6/28

آزمون تستی درس دوم فارسی نهم | عجایب صُنعِ حق تعالی

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه آبان
شامل مباحث: درس 2: عجایبِ صُنعِ حق تعالی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 28 شهریور 95
  

در کدام گزینه معنی نادرست واژه وجود دارد؟