1395/9/4

آزمون تستی فصل ششم مطالعات اجتماعی ششم دبستان | سفری به اصفهان

مطالعات اجتماعی ششم دبستان دی
شامل مباحث: فصل 6: سفری به اصفهان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 4 آذر 95
  

در کدام بنای شهر اصفهان علمای بزرگ به تربیت و تدریس شاگردان می پرداختند؟