1397/12/4

تست آمادگی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی: ادبیات فارسی هفتم | درس 1 تا 12

فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: زیبایی آفرینش
فصل 2: شکفتن
فصل 3: سَبکِ زندگی
فصل 4: نام‌ها و یادها
فصل 5: اسلام و انقلاب اسلامی
درس 12: خدمات متقابل اسلام و ایران
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به معنی املای کدام واژه درست است؟