1397/5/3

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 3-2 عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 2-3 عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

دو سر سيم رسانايی به طول $L$، سطح مقطع $A$ و مقاومت $R$ را به منبع ولتاژ $V$ می‌بنديم. اختلاف پتانسيل دو سر قطعه‌ای از سيم به طول $\ell $ كدام است؟ ($\rho $ مقاومت ويژهٔ سيم است.)