1397/4/5

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 2: حواس (گفتار 1-گیرنده های حسی)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 2: حواس
گفتار 1: گیرنده‌های حسی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/4/5
  

چند مورد از ویژگی‌های عدسی چشم انسان است؟
- انعطاف‌پذیری                                 - داشتن گیرنده‌های نوری
- تماس با یک مایع شفاف                  - داشتن یاخته‌های ماهیچه‌ای صاف