1396/1/26

آزمون تستی فصل 7 ریاضی نهم | درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل