1396/1/26

آزمون تستی فصل 7 ریاضی نهم | درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $ C = 2ab , B = a^2 + b^2 , A = a^2 - b^2 $  باشد حاصل عبارت $ \frac{A^2 - B^2}{C^2} $ ، برابر کدام گزینه است؟  $ (a,b \neq 0 ) $