1395/6/31

آزمون تستی عربی نهم | درس چهارم: اَلصَّبرُ مِفتاحُ الْفرجِ

عربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 4: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/6/31
  

مفهوم کدام جمله با بقیه ارتباط ندارد؟