1395/6/31

آزمون تستی عربی نهم | درس چهارم: اَلصَّبرُ مِفتاحُ الْفرجِ

عربی نهم دوره اول متوسطه آذر
شامل مباحث: درس 4: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 31 شهریور 95
  

در کدام گزینه متضاد کلمه به درستی بیان شده است؟