{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (3) 1397/08/28

تست کنکور فصل 2 ریاضی (3) دوازدهم | درس 2: معادلات مثلثاتی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی ریاضی (3) آذر
شامل مباحث:
فصل 2: مثلثات
درس 2: معادلات مثلثاتی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور فصل 2 ریاضی (3) دوازدهم | درس 2: معادلات مثلثاتی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 28 آبان 1397
  

از تساوی $\sin (30+x)=\cos 2x$ کدام مقادیر، قسمتی از جواب $x$ است؟