{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تاریخ معاصر ایران 1398/03/13

آزمون تستی درس 8 تاریخ معاصر ایران | رضاخان؛ تثبیت قدرت

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی تاریخ معاصر ایران آذر
شامل مباحث: درس 8: رضاخان؛ تثبیت قدرت
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 10 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی درس 8 تاریخ معاصر ایران | رضاخان؛ تثبیت قدرت
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 13 خرداد 1398
  

کدام اقدام انگلیس نشان دهنده این مورد است که رسیدن به هدف های مورد نظرش در ایران، تنها از طریق استقرار حکومت مستبد امکان پذیر بود؟