1398/3/13

آزمون تستی درس 8 تاریخ معاصر ایران | رضاخان؛ تثبیت قدرت

تاریخ معاصر ایران یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: درس 8: رضاخان؛ تثبیت قدرت
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

احمدشاه در چه تاریخی رضاخان را نخست وزیر کرد و بلافاصله کجا رفت؟