1397/5/9

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 3-7 پدیدۀ القای الکترومغناطیسی و 3-8 قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی فروردین
شامل مباحث:
٣-٧ پدیدهٔ القای الکترومغناطیسی
٣-٨ قانون القای الکترومغناطیسی فاراده
  تعداد سوالات: 35
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 9 مرداد 97
  

مطابق شكل، حلقۀ رسانايی در صفحۀ xoy قرار دارد و ميدان مغناطيسی يكنواختی در جهت y+ در محل حلقه وجود دارد. با چرخش حلقه حول ...............، شار گذرنده از آن تغيير می‌كند.