1397/7/15

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 1: حرکت بر خط راست | 3-1 حرکت با شتاب ثابت

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: حرکت بر خط راست
1-3 حرکت با شتاب ثابت
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور $x$ حرکت می‌کند، مطابق شکل است. بزرگی شتاب متوسط متحرک در بازه‌ی زمانی $3s\le t\le 6s$ چند متر بر مجذور ثانیه است؟