1397/7/15

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 1: حرکت بر خط راست | 3-1 حرکت با شتاب ثابت

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی مهر
شامل مباحث:
فصل 1: حرکت بر خط راست
1-3 حرکت با شتاب ثابت
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 15 مهر 97
  

نمودار سرعت - زمان دو متحرک که از یک نقطه روی محور $x$ها شروع به حرکت می‌کنند، به شکل زیر است. چند ثانیه پس از شروع حرکت دو متحرک به هم می‌رسند؟