1397/7/15

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 1: حرکت بر خط راست | 3-1 حرکت با شتاب ثابت

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: حرکت بر خط راست
1-3 حرکت با شتاب ثابت
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می‌کند به شکل زیر است. اختلاف تندی متوسط و اندازهٔ سرعت متوسط متحرک در $6$ ثانیهٔ اول چند متر بر ثانیه است؟