1397/7/15

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 1: حرکت بر خط راست | 3-1 حرکت با شتاب ثابت

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: حرکت بر خط راست
1-3 حرکت با شتاب ثابت
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

یک متحرک با شتاب ثابت و سرعت اولیهٔ $5\frac{m}{s}$ روی خط راست شروع به حرکت کرده و در مدت $10$ ثانیه سرعت خود را به $45\frac{m}{s}$ می‌رساند. مسافت طی‌شده توسط این متحرک در دو ثانیهٔ چهارم حرکت، چند متر است؟