{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (3) 1397/08/16

سوالات تستی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی | درس 2: پایه های آوایی ناهمسان

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (3) آبان
شامل مباحث: درس 2: پایه‌های آوایی ناهمسان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی | درس 2: پایه های آوایی ناهمسان
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
بروزرسانی شده در 16 آبان 1397
  

کدام یک از واژگان زیر با واژۀ «چاهسار» هم‌وزن است؟