1395/10/11

آزمون آنلاین درس 9 مطالعات اجتماعی نهم | ایرانی متحد و یکپارچه

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 9: ایرانی متحد و یکپارچه
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

محمود افغان در زمان کدام پادشاه صفوی به اصفهان حمله کرد؟