1396/5/16

سؤالات آزمون مرحله دوم المپیاد ریاضی گاما ویژۀ دانش آموزان پایۀ پنجم | مرداد سال 1396

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

دامنه تابع $f(x)=\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2-x}}{\sqrt{{{x}^{2}}-4}}$، کدام است؟