1397/9/13

تست کنکور فصل 2 ریاضی و آمار (1) دهم انسانی و معارف | درس 2: معادله درجه 2 و کاربردها (سری B)

ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 1: معادله درجه دوم
درس 2: حل معادلۀ درجۀ 2 و کاربردها
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل