1395/11/21

آزمون تستی زبان انگلیسی نهم | درس 4: Service

زبان انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: Lesson4: Service
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

A:................................... .      B: He puts out fire