1395/11/21

آزمون تستی زبان انگلیسی نهم | درس 4: Service

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: Lesson 4: Service
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

Firefighter must be on time to be able to ............. fires.