1395/11/21

آزمون تستی زبان انگلیسی نهم | درس 4: Service

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث: Lesson 4: Service
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 21 بهمن 95
  

A: What is he doing? B:He is …………. The fire.