1397/8/6

تست کنکور دین و زندگی (3) پایۀ دوازدهم | درس 2: یگانه بی همتا (نمونه 2)

دین و زندگی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 2: یگانۀ بی همتا
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/8/6
  

اگر بگوییم: «انسان و تدبیرش، همه از آنِ خداست» و «خدا، مخلوقات را به سوی مقصدی که برای آن‌ها معین فرموده است، به پیش می‌برد» به‌ترتیب بر توحید در ............ و توحید در ............. تأکید کرده‌ایم که پیام آیه‌ی شریفه‌ی ............... بیانگر دومین مورد است.