1397/9/2

آزمون تستی درس 1 مطالعات اجتماعی نهم دبیرستان باقرالعلوم

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: گوی آبی زیبا
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/9/2
  

فاصله هر مکان تا نصف النهار مبدا بر حسب درجه را چه می گویند ؟