1396/2/6

آزمون تستی فصل 7 ریاضی ششم دبستان | اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 7: تقریب
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل