1398/11/17

سوالات آزمون تستی فصل پنجم مطالعات اجتماعی نهم | عصر یکپارچگی و شکوفایی (درس 9 و 10)

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
درس 9: ایرانی متحد و یکپارچه
درس 10: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد از موراد زیر فعالیت های تولیدی عصر صفوی را نشان می دهد؟

          «کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، ساخت جنگ افزارهای مدرن، بافندگی، صنایع کاشی، صنایع فولاد»