{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تاریخ معاصر ایران 1399/11/26

امتحان آنلاین تاریخ معاصر ایران | درس 14 و 15

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی تاریخ معاصر ایران بهمن
شامل مباحث:
درس 14: کودتای بیست و هشتم مرداد
درس 15: ربع قرن سیطرۀ آمریکا بر ایران
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان آنلاین تاریخ معاصر ایران | درس 14 و 15
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 26 بهمن 1399
  

با روی کار آمدن این دولت، فضای تیره‌ای در جامعه‌ی ایران حکمفرما شد و فرمانداری نظامی تهران به سرتیپ  تیمور بختیار سپرده شد؟

جواد میربلوکی